Skip to content

Vrijwillige Ouderbijdrage

IKC de Lis krijgt geld van het ministerie van OCW. Dit geld is voor de basiskosten van het onderwijs: lesboeken, leerkrachten en de lessen die uw kind krijgt. Zo is het onderwijs
voor uw kind gratis.

Om iets extra’s te organiseren buiten de lessen om, mag een school een bijdrage vragen. Als u de bijdrage niet kunt betalen, hoeft u dit niet uit te leggen aan school. Uw kind mag
gewoon meedoen aan deze extra activiteiten. Als de school te weinig geld heeft voor deze extra activiteiten, dan bedenkt ze andere plannen of regelt de financiering anders. De school zorgt dat alle leerlingen mee kunnen
doen aan deze extra activiteiten.

Als het kan, blijft u dan alstublieft de ouderbijdrage betalen. Voorheen was dit € 50 (algemene vrijwillige bijdrage) + € 25 (schoolreis) = € 75 per kind per schooljaar.
Dit zou u nu ook als norm kunnen aanhouden. Lukt dit niet, dan zijn wij ook blij met wat u wél kunt missen. En misschien kunt u meer missen dan het bedrag wat de school vraagt. Daarmee helpt u een ander gezin en een ander kind.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor verrijken van het onderwijs en speciale voorzieningen zoals:

  • Verrijking van het aanbod voor Wetenschap, Natuur en Techniek;
  • Verrijking van het leerplan Kunst en Cultuur;
  • Ateliers;
  • Gastlessen voor de realisatie van hierboven genoemde activiteiten;
  • Vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen);
  • Sportdag
  • Etc.
Back To Top