21e-eeuwse schoolse
vaardigheden

Elkaar begrijpen
en accepteren

Prachtig groen
schoolplein

Aandacht voor
kunst & Cultuur

Ontdekken en
onderzoeken

Samenwerken op
een actieve manier

In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. De uitzondering wordt gevormd door activiteiten die niet door subsidies worden gedekt. Hiervoor kunnen ouders op basis van vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag betalen. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2018-2019 € 50,-. Het betreft hierbij een bijdrage voor het gehele jaar; wanneer kinderen later in het schooljaar instromen, bedraagt de ouderbijdrage € 5,- per maand.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor verrijken van het onderwijs en speciale voorzieningen zoals:

  • Verrijking van het aanbod voor Wetenschap, Natuur en Techniek
  • Verrijking van het leerplan Kunst en Cultuur
  • Gastlessen voor de realisatie van hierboven genoemde activiteiten
  • Vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen)
  • Sportdag
  • Etc.