Skip to content

Op de Lis hechten we aan een brede ontwikkeling. En die gaat verder dan het bijbrengen van cognitieve vaardigheden alleen. We hebben respect voor elkaar en dat wat de natuur ons geeft. Daarnaast gaan we op reis door de wereld van kunst, cultuur, wetenschap en techniek.

We bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen onderwijs en opvang nauw op elkaar aansluiten. We werken vanuit één pedagogische visie en maken graag gebruik van dezelfde methoden. Zo ontstaat een aanbod voor kinderen van 0-12 jaar. De Lis wil zorgdragen voor een doorgaande leerlijn voor de kinderen. De ontwikkeling richt zich op kennis, sociaal-emotioneel gebied, creativiteit, kunst & cultuur, wetenschap & techniek en lichamelijke ontwikkeling. Zelfstandig werken, eigenaarschap en coöperatieve leerstrategieën zijn voorwaarden.

Ouderbetrokkenheid

Op de Lis vinden we ouderbetrokkenheid belangrijk. Ouderbetrokkenheid op de Lis kenmerkt zich door:

  • Gelijkwaardigheid;
  • Samen verantwoordelijk;
  • Verantwoordelijk voor elkaar.

’s Morgens worden alle ouders en kinderen begroet aan de voordeur van de school. Elke ochtend mogen er ouders naar binnen om een kijkje te nemen in de school en klas. Per klas is er een dag toegewezen om te school binnen te komen.

Vanuit educatief partnerschap voeren wij bij de start van elke nieuwe leerling kennismakingsgesprekken. Tijdens het kennismakingsgesprek nemen we een kijkje in de klas, worden de belangrijkste zaken toegelicht en bespreken we samen welke afspraken er gemaakt worden rondom de communicatie.

De leerlingen krijgen 3 keer per jaar een portfolio mee naar huis. Tijdens de ontwikkel gesprekken zullen we het portfolio bespreken met elkaar.

Naast de gesprekken worden er elke week berichten geplaatst op Social Schools (app). Eens per maand wordt er een maandbrief verstuurd. Zo houden we elke ouder op de hoogte van de zaken in de klas en school.

Back To Top