21e-eeuwse schoolse
vaardigheden

Elkaar begrijpen
en accepteren

Prachtig groen
schoolplein

Aandacht voor
kunst & Cultuur

Ontdekken en
onderzoeken

Samenwerken op
een actieve manier

Op de Lis hechten we aan een brede ontwikkeling. En die gaat verder dan het bijbrengen van cognitieve vaardigheden alleen. We hebben respect voor elkaar en dat wat de natuur ons geeft. Daarnaast gaan we op reis door de wereld van kunst, cultuur, wetenschap en techniek.

 

We bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen onderwijs en opvang nauw op elkaar aansluiten. We werken vanuit één pedagogische visie en maken graag gebruik van dezelfde methoden. Zo ontstaat een aanbod voor kinderen van 0-12 jaar. De Lis wil zorgdragen voor een doorgaande leerlijn voor de kinderen. De ontwikkeling richt zich op kennis, sociaal-emotioneel gebied, creativiteit, kunst & cultuur, wetenschap & techniek en lichamelijke ontwikkeling. Zelfstandig werken, eigenaarschap en coöperatieve leerstrategieën zijn voorwaarden.

 

Ouderbetrokkenheid

Op de Lis vinden we ouderbetrokkenheid belangrijk. Ouderbetrokkenheid op de Lis kenmerkt zich door:

  • Gelijkwaardigheid;
  • Samen verantwoordelijk;
  • Verantwoordelijk voor elkaar.

’s Morgens worden alle ouders en kinderen begroet door hun juf of meester. U bent welkom!

Vanuit educatief partnerschap voeren wij bij de start van elk schooljaar startgesprekken met ouders en kinderen. Tijdens het startgesprek zullen we met elkaar kennismaken en ontstaat er een samenwerking met élke ouder. Tijdens deze gesprekken zullen we een communicatieplan op maat maken. Met elke ouder worden afspraken gemaakt over hoe we het komende jaar met elkaar communiceren (bijv. per mail, telefonisch, een 6 wekelijks gesprek). Samen met u bedenken we welke contactmomenten passen bij de ontwikkeling van uw kind.