Skip to content

Aanmelden kinderopvang

Wanneer u uw kind aan wilt melden voor de kinderopvang of de voor-, tussen- of naschoolse opvang bij De Lis dan kan dat hier.

Aanmelden basisschool

De onderstaande standaardtekst is verplicht voor alle scholen in Rotterdam. Informatie die specifiek is voor onze school is aangepast.

Informatie aanmelden groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. Hieronder vindt u de stappen die u moet volgen voor het aanmelden van uw kind. Het filmpje van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) kunt u eventueel ook bekijken voor meer uitleg over het aanmelden bij basisscholen in Rotterdam Filmpje PPO: Aanmelden en inschrijven op de basisschool.  

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken
Voordat uw kind drie jaar wordt kunt u normaliter een kennismakingsgesprek aanvragen op school met een lid van ons managementteam. Gezien het beperkte aantal plekken voor 4 jarigen en daarnaast de vele vragen om een kennismaking, zijn wij op dit moment aan het uitzoeken op welke manier wij ouders hier het beste in tegemoet kunnen komen.

Wij willen voorkomen dat er verwachtingen ontstaan die niet waargemaakt kunnen worden.
Dit betekent dat er voor toekomstige kleuters, tot nadere orde, geen afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt kan worden.

Indien het weer mogelijk is, wordt dat hier op de website vermeld.

Aanmelden
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier waarin u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. We proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht: 

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website hebben aangegeven dat we vol zitten. Op dit moment zitten onze groepen 1 en 2 vol.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige visie van ons onderwijs.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst

Onze school heeft een wachtlijst voor de groepen 1 en 2.
Momenteel zijn deze groepen vol.

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, vanaf 3 jaar en 11 maanden 3 dagdelen bij ons op school komen wennen. Ongeveer 2 maanden voordat uw zoon/dochter 4 wordt, worden 3 wenmomenten afgesproken die plaats zullen vinden voorafgaand, voordat uw kind jarig is. De leerkracht van uw kind neemt contact met u op.
Kinderen die in juni, juli en augustus jarig zijn, starten na de zomervakantie op school. Kinderen die in de kerstvakantie jarig zijn, zullen niet meer wennen voor de kerstvakantie. Dit vanwege de drukte en hectiek in de decembermaand. Deze kinderen mogen na de kerstvakantie komen wennen of direct starten op school. Met ouders van kinderen die in de decembermaand (gedurende dat de school open is) jarig zijn, overleggen wij wanneer de kinderen kunnen starten.
In verband met de drukte tijdens de laatste maanden voor de zomervakantie zullen bovengenoemde kinderen ná de vakantie, in alle rust, gaan starten.
We hanteren daarbij 3 verschillende startdagen; maandag, dinsdag en woensdag.
Op deze manier kunnen wij het aantal nieuwe leerlingen beter spreiden. Van de leerkrachten krijgt u te horen op welke dag uw kind mag starten.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school krijgt u eerst een kennismakingsgesprek en rondleiding. Kinderen die nieuw bij ons op school komen van een andere school mogen 1 dagdeel komen wennen, voordat zij gaan starten. De wendag wordt in overleg met de ouders gepland.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we, omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

Deze scholen zitten ook in de buurt:

Liskwartier
-Juliana van Stolbergschool

Oude Noorden
-De Fontein
-Prinses Julianaschool

Back To Top