21e-eeuwse schoolse
vaardigheden

Elkaar begrijpen
en accepteren

Prachtig groen
schoolplein

Aandacht voor
kunst & Cultuur

Ontdekken en
onderzoeken

Samenwerken op
een actieve manier

Alles onder één dak

Op de Lis vindt u een basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang onder één dak. Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de hele dag in een duurzame en uitdagende omgeving. Op de Lis leren kinderen vanuit één visie en werken we als één team aan een doorgaande ontwikkeling. We bieden onderwijs, opvang en vrijetijdsactiviteiten aan. De Lis? Spelenderwijs vooruit, natuurlijk!

Bent u nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met directeur Leontine van der Wel Mail: l.vanderwel@de-lis.nl
Gebiedsmanager opvang KindeRdam: Esther van Wagtendonk Mail: e.vanwagtendonk@kinderdam.nl

0-4 jaar

Op de Lis hechten we aan een brede ontwikkeling. En die gaat verder dan het bijbrengen van cognitieve vaardigheden alleen. We hebben respect voor elkaar en dat wat de natuur ons geeft. Daarnaast gaan we op reis door de wereld van kunst, cultuur, wetenschap en techniek.

We bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen onderwijs en opvang nauw op elkaar aansluiten. We werken vanuit één pedago- gische visie en maken graag gebruik van dezelfde methoden. Zo ontstaat een aanbod voor kinderen van 0-12 jaar. De Lis wil zorgdragen voor een doorgaande leerlijn voor de kinderen. De ontwikkeling richt zich op kennis, sociaal-emotioneel gebied, creativiteit, kunst & cultuur, wetenschap & techniek en lichamelijke ontwikkeling. Zelfstandig werken, eigenaarschap en coöperatieve leerstrategieën zijn voorwaarden.

4-12 jaar

Voor het eerst naar het kinderdagverblijf, dat is natuurlijk best even wennen. Maar dankzij de kleinschalige en huiselijke omgeving op de Lis voelen kinderen zich er al snel thuis. En dat niet alleen in onze sfeervolle groepsruimte. Ook buiten is het hier fijn toeven. Onze mooie nieuwe tuin is namelijk een heerlijke plek om lekker te spelen. Of de zon nu schijnt of dat het weer wat minder mooi is. Met onze regenjasjes aan kunnen we lekker door de plassen stampen!

Ga je mee op ontdekkingsreis?
Op de Lis krijgen kinderen alle ruimte op onderzoek uit te gaan. Onder begeleiding van onze ervaren juffen gaan zij al spelend op ontdekkingsreis. De natuur speelt daarbij een belangrijke rol. Maar ook taalontwikkeling krijgt veel aandacht. Want als je de taal beheerst, kun je de wereld ontdekken!

VSO/ TSO/ BSO

De Lis biedt haar kinderen Tussenschoolse Opvang (TSO). Onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers eten de kinderen gezellig samen hun meegebrachte boterham. Aansluitend is er nog tijd om lekker buiten te spelen, waarna de kinderen weer uitgerust aan het middagprogramma kunnen beginnen.

Buitenschoolse opvang

Op De Lis verzorgen we Buitenschoolse Opvang (BSO). Deze bestaat uit Voorschoolse- (VSO), Naschoolse- (NSO) en Vakantieopvang. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op De Lis. Daarom vindt de buitenschoolse opvang plaats in een huiselijke omgeving en bieden onze pedagogisch medewerkers uitdagende activiteiten aan. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast sluiten de activiteiten aan op het aanbod van het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep en basisschool. Dat is fijn, want kinderen zijn daardoor snel gewend.

Nieuwsberichten

Kunstwerk in het gebouw

Foto's: Ewoud Verbakel  Kunst en onderwijs gaan hand in hand. IKC De Lis onthult kunstwerk in het gebouw. ‘De hand die je beschermt, opvangt, helpt, ondersteunt, de weg wijst en je een duwtje geeft als dat nodig is’ Dit kunstwerk inspireert leerlingen om zelf aan de slag te gaan. Hoe zet je je ideeën om [...]

Nieuw groen!

Vorige week is er hard gewerkt aan een nieuw stukje groen op het plein. Daarbij is er ook nog een extra fietsenstalling gemaakt. We zijn er erg blij mee!

Roostervrije- en studiedagen

Vakanties

Schoolgids

Informatiegids 2022 – 2023

In onze informatiegids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij binnen ons onderwijs hanteren en hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. Naast praktische informatie informeren wij u ook over de identiteit, de visie, de wijze waarop onze opvang is ingericht en ons onderwijs. Verder is er informatie over de zorg voor uw kind en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Gedurende de gehele periode waarin uw kind op onze school zit zullen wij u regelmatig op de hoogte stellen van de ontwikkeling en resultaten die uw kind bereikt.

Na het lezen van de informatiegids weet u waar wij voor staan en wat we voor uw kind willen bereiken.

Klik hier of op de afbeelding van de informatiegids om deze te bekijken.

Integraal Kindcentrum De Lis · Bieslandstraat 61 · 3037 LB Rotterdam · 010 790 11 48