21e-eeuwse schoolse
vaardigheden

Elkaar begrijpen
en accepteren

Prachtig groen
schoolplein

Aandacht voor
kunst & Cultuur

Ontdekken en
onderzoeken

Samenwerken op
een actieve manier

Alles onder één dak

Op de Lis vindt u een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang onder één dak. Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de hele dag in een duurzame en uitdagende omgeving. Op de Lis leren kinderen vanuit één visie en werken we als één team aan een doorgaande ontwikkeling. We bieden onderwijs, opvang en vrijetijdsactiviteiten aan. De Lis? Spelenderwijs vooruit, natuurlijk!

Bent u nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met directeur Leontine van der Wel. Mail naar l.vanderwel@de-lis.nl

De Lis
Bieslandstraat 61
3037 LB
Rotterdam
0107901148
Directeur: Leontine van der Wel (l.vanderwel@de-lis.nl)
Gebiedsmanager opvang: Esther van Wagtendonk (e.vanwagtendonk@kinderdam.nl)

Ruimte voor een nieuwe collega!

Wij zijn op zoek naar een leuke nieuwe collega voor groep 1/2! Interesse? Mail dan naar: L.vdWel@kindenonderwijsrotterdam.nl

Opening thema ‘En toen’.

Met de start van het nieuwe (school)jaar zet IKC de Lis ook een stap terug in de tijd. Thema ‘En toen’ is een feit. Met de thema-opening in onze theaterzaal kwamen direct de verhalen en plannen. Wij hebben er zin in!

Dagopvang

Melissa Savaan Beek

Miranda Groenewegen

Janneke Rietveld

Lisette Verzijden

Onderwijs

Babeth Speelman

intern begeleider
groep 1/2

Willian Rotte

groep 1/2
coördinatie: kunst & wetenschap

Joyce Moore

bovenbouw
specialisme meerbegaafdheid

Christien Koevoet

groep 1/2

Judith de Valk

groep 1/2

Anne Oosterman

groep 1/2

Sylvia Schuil

bovenbouw

Kelly Roxs

bovenbouw

Anne Korten

groep 1/2

Anouk Nederlof

onderbouw & bovenbouw

Opvang

Doortje Luca

coördinator van de opvang

Administratie

Tatjana Kovacic

Directie

Leontine van der Wel

Missie
Op De Lis werken we samen aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Op De Lis leer je door elkaar te begrijpen en te accepteren. Dat doen wij vanuit christelijke waarden. We zijn kleurrijk, hebben respect voor wat de ander anders is maakt. Wij zijn een kleinschalige organisatie met de functie van buurtschool. Wij willen graag ‘een goede buur’ zijn.

Visie
Om ervoor te zorgen dat kinderen zich straks staande kunnen houden in onze maatschappij stimuleren we ze flexibel, nieuwsgierig en inventief te zijn.

We dagen ze uit (kritische) vragen te stellen en creatieve oplossingen te zoeken. Wij brengen de kinderen inzichten, strategieën en attitudes bij die uitdagen bij het spelen, ontdekken en leren. Op De Lis vinden we het belangrijk kinderen voortdurend uit te dagen. Ook onszelf stellen we doelen. Wij blijven leren en willen vooraan staan bij nieuwe ontwikkelingen. Een goede samenwerking tussen teamleden, kinderen en ouders vinden we belangrijk. Wij betrekken ouders bij het aanbod.

De Lis: Bieslandstraat 61, 3037 LB Rotterdam, met ingang van het schooljaar 2018-2019