21e-eeuwse schoolse
vaardigheden

Elkaar begrijpen
en accepteren

Prachtig groen
schoolplein

Aandacht voor
kunst & Cultuur

Ontdekken en
onderzoeken

Samenwerken op
een actieve manier

Wanneer u gebruik wenst te maken van extra verlof buiten de schoolvakanties dan kunt u dit minimaal 8 weken van te voren bij de directie aanvragen. Voor het toekennen van verlof gelden strenge regels. U krijgt bijvoorbeeld geen verlof om buiten de schoolvakanties goedkoper op vakantie te kunnen gaan. De wettelijke regeling omtrent verlof vindt u hier.

Via de Social Schools kunt u gemakkelijk een aanvraag indienen.