21e-eeuwse schoolse
vaardigheden

Elkaar begrijpen
en accepteren

Prachtig groen
schoolplein

Aandacht voor
kunst & Cultuur

Ontdekken en
onderzoeken

Samenwerken op
een actieve manier

De Lis heeft een Medenzeggenschapsorgaan (MO) met een adviserende en controlerende functie richting het bestuur. Het MO wordt gevormd door leerkrachten, pedagogisch medewerkers én ouders van de kinderopvang en school.

Omdat De Lis als integraal kindcentrum uniek is en zowel primair onderwijs als kinderopvang biedt aan kinderen van 0-12 jaar, heeft ook het MO een bijzondere rol. Het vormt een combinatie van de wettelijke verplichte Medenzeggenschapsraad voor het primair onderwijs en de Oudercommissie voor de kinderopvang.

Het MO van De Lis wordt gevormd door Joyce (leerkracht groep 3, voorzitter), Janneke (pedagogisch medewerker kinderopvang), Anne (leerkracht groep 1/2), Tyara (Opvang coördinator), Cleo (ouder met kind in onderbouw en opvang), Merel (ouder met kind in onderbouw en opvang) en Galya (ouder met kind in groep 3).

Het MO is er ook om beleidsgerelateerde zaken die leven onder het personeel en de ouders te inventariseren en vertalen richting het bestuur en directie. Om dit zo gestructureerd mogelijk te doen is het MO bereikbaar per mail ikcraad.delis@gmail.com
De leden zijn natuurlijk ook gewoon aanspreekbaar in de gang en op het speelplein.