21e-eeuwse schoolse
vaardigheden

Elkaar begrijpen
en accepteren

Prachtig groen
schoolplein

Aandacht voor
kunst & Cultuur

Ontdekken en
onderzoeken

Samenwerken op
een actieve manier

Samen met Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) zijn wij tot het cultuurplan van de Lis gekomen. Op de Lis willen we dat onze kinderen de culturele rijkdom die de stad Rotterdam biedt, meekrijgen.

De kinderen leren dat ze onderdeel zijn van de samenleving en dat zij hier ook zelf vorm aan mogen en kunnen geven via taal, dans, muziek of beeldende kunst. Talenten van kinderen worden breed ontwikkeld.

Ons doel is om samenhangend onderwijs te bieden. Vanuit die samenhang, die centrale aanpak, geven we vorm aan kunst- en cultuuronderwijs; door het hele gebouw, de buurt en de stad!

Van kinderdagverblijf tot basisschool en buitenschoolse opvang.