21e-eeuwse schoolse
vaardigheden

Elkaar begrijpen
en accepteren

Prachtig groen
schoolplein

Aandacht voor
kunst & Cultuur

Ontdekken en
onderzoeken

Samenwerken op
een actieve manier

In samenwerking met Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) ontwikkelen we op de Lis een leerplan Kunst en Cultuur. Op de Lis willen we dat onze kinderen de culturele rijkdom die de stad Rotterdam biedt, meekrijgen. De kinderen leren dat ze onderdeel zijn van de samenleving en dat zij hier ook zelf vorm aan mogen en kunnen geven via taal, dans, muziek of beeldende kunst. Talenten van kinderen worden breed ontwikkeld.

 

Zo kan het zijn:

Dat de kinderen ineens op het Centraal Station staan en daar mensen en hun gedrag observeren. Of dat een juf ontdekt dat ze haar gitaar ook in de rekenlessen nodig heeft. Dat  groep 8-kinderen een musical maken over elkaar en hun buurt. Dat groep 5 naar het bos gaat om daar te dansen.

Ons doel is om samenhangend onderwijs te bieden. Vanuit die samenhang, die centrale aanpak, geven we vorm aan kunst- en cultuuronderwijs; door het hele gebouw, de buurt en de stad! Van kinderdagverblijf tot peuterspeelgroep, basisschool en buitenschoolse opvang.