Skip to content

Tussenschoolse opvang

De Lis biedt haar kinderen Tussenschoolse Opvang (TSO). Onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers eten de kinderen gezellig samen hun meegebrachte boterham. Aansluitend is er nog tijd om lekker buiten te spelen, waarna de kinderen weer uitgerust aan het middagprogramma kunnen beginnen.

Op dit moment zijn de kosten voor de TSO nog niet bekend. Zodra de tarieven zijn vastgesteld, kunt u die hier terugvinden.

Het bedrag, dat u betaalt voor de Tussenschoolse Opvang, wordt besteed aan de vergoeding van de pedagogisch medewerkers van De Lis, het buitenspeelmateriaal en enkele keren per jaar een ‘extraatje‘.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de TSO? Dat kan heel eenvoudig via Kinderdam (Link Kinderdam).

Buitenschoolse opvang

Op De Lis verzorgen we Buitenschoolse Opvang (BSO). Deze bestaat uit Voorschoolse- (VSO), Naschoolse- (NSO) en Vakantieopvang.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op De Lis. Daarom vindt de buitenschoolse opvang plaats in een huiselijke omgeving en bieden onze pedagogisch medewerkers uitdagende activiteiten aan. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast sluiten de activiteiten aan op het aanbod van het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep en basisschool. Dat is fijn, want kinderen zijn daardoor snel gewend.

Op de Buitenschoolse Opvang van De Lis bent u ook tijdens schoolsluitingsdagen zoals vermeld op deze website verzekerd van opvang voor uw kind. (mits deze dag valt op de vaste opvangdag).

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de BSO? Dat kan heel eenvoudig via Kinderdam (Link Kinderdam ). Wacht echter niet te lang; het aantal plaatsen is beperkt (aanmelden is vrijblijvend).

Meer informatie
De klantadviseurs van KindeRdam vertellen u graag meer over de tijden en plaatsingsmogelijkheden.
E-mail: klantadvies@kindeRdam.nl
Telefoon: (010) 44 300 36 (KindeRdam)

Back To Top