Skip to content

Op de Lis werken we met Blink wereld.

Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie, natuur en techniek. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Kinderen gaan iedere les zelf actief aan de slag. Verwerking vindt digitaal, op papier of in mengvorm plaats. Blink Wereld zet kinderen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken aan de hand van thema’s. Op de Lis zijn er geen losse vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. We kiezen voor een geïntegreerde aanpak, waar we kinderen de ruimte geven om eigen onderzoek te doen.

Daarnaast werken wij samen met de MaakOtheek, periodiek ontvangen wij themaboxen met daarin materialen gericht op wetenschap en techniek.

Ons plein is ‘natuurlijk/ groen’ ingericht zodat kinderen in fantasie gestimuleerd worden in hun spel.

Back To Top